พญ. ปิยาภรณ์ กิตติสุรัตน์พงศ์


🏥 คิดถึงอาชีวอนามัย มั่นใจรพ.แม่สอด ราม

รักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง “แพทย์หญิง ปิยาภรณ์ กิตติสุรัตน์พงศ์”

🔲 เวชศาสตร์ป้องกันเป็นศาสตร์การแพทย์ที่ให้ความสำคัญกับการป้องกัน

และการลดความเสี่ยงของการกระจายของโรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

ซึ่งจะต้องใช้ศาสตร์ความรู้หลายๆอย่างมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดความรู้แบบองค์รวมเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับคนทุกเพศทุกวัย ซึ่งมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของคนทำงานโดยจะดำเนินการในด้านการป้องกันโรคเป็นหลัก แต่ก็รวมถึงการดำเนินการตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษา และการฟื้นฟูปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากการทำงานด้วย

การป้องกันมี 3 ระดับ คือ

1.การป้องกันก่อนเป็นโรค ด้วยการใช้วัคซีน การหาปัจจัยเสี่ยง และให้ความรู้เพื่อให้แต่ละคนรู้จักป้องกันด้วยตัวเอง

2.การตรวจคัดกรอง และการวินิจฉัยโรคเพื่อการรักษาที่ถูกต้องแม่นยำ

3.การป้องกัน และฟื้นฟูสภาพหลังจากเป็นโรค เพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ หรือส่งต่อโรคให้ผู้ใกล้ชิด

🩺 ออกตรวจทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

โรงพยาบาลแม่สอด ราม

📞 055-544-544, 055-533912, 055-533914