พญ.นฤมล สายเครือมอย


ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพด้านสูติ-นรีเวช ป้องกัน รักษา และสร้างเสริมสุขภาพของสตรี ในแต่ละช่วงอายุ ตั้งแต่วัยสาว วัยเจริญพันธุ์ สตรีตั้งครรภ์ จนถึงวัยหมดประจำเดือน อย่างมีคุณภาพ

ดูแลรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

บริการลูกค้าด้วยหัวใจ

ปลอดภัยระดับมาตรฐานสากล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลแม่สอด ราม

📞 055-544-544 , 055-533912-4